Visa produkter för:

Tillbehör

TTC Product Category Landing Item

Pentair Thermal Management erbjuder ett stort utbud av tillbehör, designade för att komplettera ditt värmekabelsystem. Våra fästband, kabelklämmor, rörband, monteringsfästen, strömfördelarelådor, verktyg och blandade tillbehör är framtagna för att användas tillsammans med våra elektriska värmekabelsystem.

Fixing MaterialFörskruvningar, adaptrar & tätningarEtiketter
Support brackets & Insulation entry kits

Anslutningssatser

TTC Product Category Landing Item

Värmekabelsystem är komplexa saker, som ofta kräver en hög nivå av ingenjörskonst för att fungera optimalt. Strömkopplingsset, splice-set, T-set och terminalklämmor är grundläggande för att ett värmekabelsystem skall fungera korrekt. Våra Raychem- och Frostex-märkes-set är kopplingsset som designats och godkänts för att användas med Raychem, Pyrotenax, Tracer, Frostex och WinterGard elektriska värmekablar.

SkyddsslangsatserÄndavslutningssatserKopplingsdosor
Power Connection KitsSkarv- & T-förgreningssatser

Styrning & övervakningssystem

TTC Product Category Landing Item

Styrnings- och övervakningssystemen för värmekabelkretsar kan vara av yttersta vikt för att försäkra att ditt arbete flyter obehindrat. Det kan gälla snösmältning utanför ditt hus, förebyggande av isdammsformation på ditt tak, osv. Eftersom varje applikation och situation är specifik, ger Pentair Thermal Management dig en hel uppsättning styr- och övervakningsprodukter, inklusive mekaniska termostater, elektroniska reglerenheter, kontaktdon, sensorer, reglertillbehör och RTDer som kan användas tillsammans med våra elektriska värmekabelsystem och för nästintill vilken applikation som helst.

LarmpanelerStyrnings- & övervakningstillbehörElektronisk temperaturstyrning
Elektroniska termostaterMekaniska termostaterTemperaturgivare

Specialtillverkade produkter

TTC Product Category Landing Item

Pentair Thermal Management erbjuder ett stort utbud av specialtillverkade produkter för industrimarknaden. Dessa produkter utvecklas under våra berömda märken, inkluderat Tracer och Raychem. Varje produkt är framtagen för att tillföra specialvärde till det mest komplicerade av värmekabelprojekt ned till det allra enklaste. Pentair Thermal Management kan förse dig med speciallösningar för alla dina behov

Skin-effect värmesystemTankvärmareTankisolerande system

Värmekablar

TTC Product Category Landing Item

Pentair Thermal Management värmekablar används i en mängd olika industri-, kontors- och bostadsapplikationer. . Genom att erbjuda ett stort kabelteknikurval -- som självreglerande, effektbegränsande, mineralisolerade, strömförträngningande kabel, konstantspännings-kabel och seriemotstånd -- kan våra värmekablar möta behovet för de flesta applikationer, inkluderat processtemperaturhållning, rörfrostskydd, långlineuppvärmning, flödesförsäkran, varmvattentemperaturhållning, avisning av tak- och hängränna, smältning av ytsnö, frostsprängningsföerbyggande och golvvärme

Konstant effekt parallell kretsVärmekablarVärmeband
Parallell effektbegränsandeSelf-regulatingSeries Mineral Insulated
Series Polymer Insulated

Värmemattor

TTC Product Category Landing Item
Pentair Thermal Management värmekablar används i en mängd olika kontors- och bostadsapplikationer.  Mattorna levereras färdigplacerade och föravslutade, för att ge jämn värme till ytan och för att hjälpa till med att snabba upp och förenkla installationen.
GolvvärmemattaSnösmältningsmatta

Läkagekännande kablar

TTC Product Category Landing Item

TraceTek leak sensor cables detect and locate leaks along their entire length. Our radiation cross-link, conductive polymer technologies and fluoropolymer constructions make the TraceTek leak sensing cables mechanically strong and resistant to corrosion and abrasion. Some of the oldest TraceTek water detection cables have been in continuous service for more than 25 years. Cables are available that detect water, strong acids, aqueous chemicals and various petrochemicals.

Läkagekännande kablar

Läkagekännandessystem

TTC Product Category Landing Item

Våra ledande teknologier polymer och fluoropolymerkonstruksjoner med strålning tvärbindning gör sensorkabelTraceTek mekaniskt stark och motståndskraftig mot korrosion och slitage . TraceTek läcka sensorkablarupptäcker och lokaliserar läckor längs hela längden av kabeln . Våra tekniker och fluoropolymerkonstruksjoner med strålning tvärbindning ledande polymer inte läcker sensorkabeln TraceTek mekaniskt stark och motståndskraftig mot korrosion och slitage . Några av de äldsta kablar TraceTek vattendetekteringshar varit i kontinuerlig drift i mer än 25 år . Det finns kablar som detekterar vatten , starka syror , vatten kemikalier och olika petrokemiska produkter.

Läkagekännandessystem

Verktyg

TTC Product Category Landing Item

Pentair Thermal Management erbjuder ett stort utbud av verktyg tillverkade för att vara till hjälp både vid installation av värmekablar och brandskydds- och brandklassade kabelsystem, såväl som för olika läcksökningsapplikationer

Handverktyg för att lokalisera kabelfelInstallationsverktyg

Brandklassade- & specialkablar

TTC Product Category Landing Item

Pentair Thermal Management brandklassade specialprestandakabel är framtagen för att förse industri- och kontorsmiljöer med alla de fördelar som finns i mineralisolerad teknik. Användningsområden kan vara brandklassade applikationer som brandlarm, nödbelysning och livsviktig industriutrustning såväl som låg EMI, service och ombyggnad av matning, OEM, försegling och rostskyddsapplikationer.

Mineralisolerade
Inspired Solutions for a Changing World