Säkert flöde

Pentair Thermal Management erbjuder PetroTrace värmesystem med Downhole heating som ett verktyg för flödessäkerhet/förbättrad oljeutvinning för att förbättra/underlätta produktion, eliminera stillestånd och förlänga källans livstid.

Downhole Heating - Ett komplett värmesystem

Downhole heating levereras som specialanpassade system som använder elvärme för att tillföra värme i ett borrhål för att skapa flödessäkerhet och/eller öka flödet i produktionslinjen. Värmekablarna sänks ner i reservoaren där de ger hög konstant värmeenergi.Flow-Assurance-Industrial.jpg

Ett typiskt system innefattar:

 • Värmekabel för Downhole heating
 • Kabel för dränkbar pump
 • Matningsanslutning och ändavslutningssatser
 • Fästsystem
 • Mätinstrument för temperatur
 • Anslutningar vid källhuvudet
 • Regler- och övervakningsutrustning i övre änden
Downhole heating levererar värme direkt till nyttozonen

I reservoaren samlas extremt viskösa vätskor på grund av sin oförmåga att flyta vilket försvårar oljeutvinningen. Downhole heating är en metod att leverera värme direkt till nyttozonen.

 • Precisionen gör elektrisk Downhole heating till en utmärkt lösning för förbättrad utvinning av tunga råoljor och bitumen och för reservoarer med hög paraffinhalt.
 • Downhole heating anläggningar inkluderar både vertikala och horisontala källor.
Flödessäkerhet genom konstant källa av termisk energi

PetroTrace Downhole heating bidrar till att undvika kostsamma avbrott och stopp orsakade av paraffin, hydrat eller tunga oljepluggar genom att tillföra en konstant källa till värmeenergi.

Råolja är en blandning av kolväten som paraffin, aromämnen, naftalinoljor, hartser och asfaltener. Av dessa typer av kolväten kan paraffin med hög molekylvikt (dvs. vaxer) och asfaltener orsaka svårigheter vid oljeutvinning och transport av råoljor från den varma reservoaren till det kallare källhuvudet.

Dessutom kan kylningen av produktionsolja och -gas orsaka en rad problem när den flyter från reservoaren upp genom produktionsröret. 

 • Vaxmolekyler börjar kristallisera ur vätskefasen under en viss temperatur som kallas grumlingspunkten. Under grumlingspunkten (WAT) kan vaxer kristallisera på produktionsrörets yta och till slut blockera flödet i produktionsröret och kan öka viskositeten och reducera produktionen.
Service för att garantera en effektiv oljeutvinning
 • Ingenjörsteknik
 • Installation

När våra produkter kombineras med vår konstruktions- och installationsservice får du en integrerad lösning på din oljeutvinning som är en optimalt planerat och utfört värmesystem.


Relaterade produkter

Inspired Solutions for a Changing World