Frostskydd av hängrännor och stuprör

Snö och is som smälter och fryser till igen på tak och i hängrännor kan skada byggnaden och istappar som bildas kan utgöra en fara för förbipasserande personer. Detta kan förebyggas med hjälp av vårt självbegränsande värmekabelsystem för frostskydd av hängrännor och stuprör. Våra värmekablar bildar en kanal där smältvatten obehindrat kan rinna bort från taket utmed hängrännan och ner i stupröret. Vår lösning lämpar sig för alla typer av byggnader.

Roof-Commercial.jpg
 • Tak, hängrännor och stuprör kan få svåra skador när snö och is på taket smälter och sedan fryser till på nytt. När snön och isen smälter och fryser till upprepade gånger förhindrar det dessutomsmältvattnet från att rinna undan som det ska. Fastigheten kan skadas genom läckage vid avsmältningen och ibland riskerar man även frostsprängning. Nedfallande istappar kan utgöra en stor fara för fotgängare – med risk för allvarliga personskador. Ansvaret för att detta inte kan ske vilar på fastighetsägaren eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller någon annan grund är i ägarens ställe.
 • Takrännor förstörs på grund av isens vikt. Stuprör förstörs och hindrar avrinning.
 • Byggnadsdelar förstörs på grund av inträngande vatten.
 • Risk för nedfallande isblock och istappar med allvarliga personskador som följd.

Raychems värmekabelsystem för isfria hängrännor och stuprör är tillförlitliga och energieffektiva

Systemet är mycket enkelt och består av:

 • energieffektiva självbegränsande värmekablar
 • Den självbegränsande värmekabeln GM-2X(T) bildar en kanal där smältande is och snö enkelt och säkert dräneras från taket, via takrännan och ner till frostfritt djup via stupröret.smarta snabbkopplingssystem och fästtillbehör Våra värmekablar är enkla att installera och längdanpassa på arbetsplatsen. Med RayClic snabbkopplingssystem går arbetet med att göra anslutning, skarvning, t-förgrening och avslutning mycket snabbt. Detta eftersom RayClic inte kräver heta arbeten, utan jobbet utförs enkelt med endast skruvmejsel, avbitare och kniv. I kombination med våra specialanpassade fästtillbehör utförs installationsjobbet dessutom snabbt och enkelt.en energieffektiv styrutrustning
  EMDR-10
  Kontrollenhet som mäter både temperatur och fukt vilket medför att inkopplingstiden begränsas till ett minimum.färdigkopplade automatikskåp med kontrollenhet EMDR-10
  Våra färdigkopplade automatikskåp innehåller kontrollenhet EMDR-10 avsedd för temperatur- och fuktreglering men även huvudbrytare, jordfelsbrytare, och säkringar. Även temperaturgivaren och fuktgivaren ingår.
 • kontroll- och övervakningssystem för mycket stora anläggningar
  ACS-30
  Kontrollerar och övervakar upp till 260 värmekabelkretsar från en enda gränssnittspunkt. Styr övriga applikationer från ett enda användargränssnitt, bland annat även frostskydd samt installationer för snö- fria markytor.
 • Integrering med system för fastighetsautomation (BMS)
  Energiförbrukningen måste vara så låg som möjligt för att uppfylla rådande krav på hållbarhet för byggnader. Därför skall man inte förlita sig på ett system som enbart utgår ifrån omgivningens temperatur, utan systemet ska även kunna känna av fukt, vilket är exakt vad våra styrsystem för frostskydd av hängrännor och stuprör gör.

 • Kontrollenheten aktiverar systemet först när givarna känner av låg temperatur i kombination med fukt i hängrännan.
 • Drift
  Den självbegränsande värmekabeln anpassar sin uteffekt till olika delar av anläggningen för bästa tänkbara funktionalitet.Systemet upprätthåller en god dränering av isvatten bort ifrån anläggningen ochförhindrar på så sätt att istappar bildas.
 • Av
  När den omgivande temperaturen stiger över inställt temperaturvärde eller om fuktigheten blir lägre än det inställda värdet, stänger styrenheten av värmekabelsystemet.

Kontrollenheten gör att anläggningen enbart driftsätts när det finns risk för snö- och isbildning i hängrännor och stuprör, vilket håller nere energiförbrukningen och ger en kostnadseffektiv anläggning.

Lämpligt för alla typer av tak och byggnader

Vårt system för frostskydd av hängrännor och stuprör lämpar sig för lika väl för bostadshus som kommersiella, offentliga och historiska byggnader. De kan användas för att dränera undan isvatten:

 • på tak och i hängrännor
 • i stuprör
 • på känsliga takdetaljer
 • på platta takytor

Välbeprövad teknik som du kan lita på

Vi har levererat säkra och tillförlitliga självbegränsande värmekabellösningar i över 40 år! Vi har kompetens och erfarenhet av allt från mindre fastigheters behov till riktigt tunga uppgifter inom industri.Vi är väl medvetna om installationskostnadens inverkan på totalekonomin. För att hålla nere installationstiden så ser vi till att våra system är enkla och snabba att montera. Stabilitet och underhållsfrihet är nyckelord. Tryggt för kunden och tryggt för oss.


Relaterade produkter

 • no related productsInga relaterade produkter
Visa mer
Inspired Solutions for a Changing World