Tankvärme

Tankvärme system från Pentair Thermal Management kan leverera:

 • frostskydd
 • varmhållning
 • uppvärmning och kondensskydd

Tank-Heating.jpgPentair Thermal Management levererar dessa tank värme system för tankar med små, mellan och stora volymer.

För optimering av ditt värmekabelsystem för tank och kärl, erbjuderPentair Thermal Management ett brett sortiment av teknologier inklusive:

 • Självreglerande värmekablar
 • Effektbegränsande värmekablar
 • Parallellresistiva värmekablar med konstant effekt
 • Polymerisolerade serieresistiva värmekablar
 • Mineralisolerade serieresistiva värmekablar
Tankvärme- Ett komplett varmhållningsystem

Varje teknologi har specifikationer som passar optimalt till ett brett sortiment av värmekabelsystem, för både explosionsfarliga och ordinära miljöer.

Dessutom erbjuder Pentair Thermal Management en stor mängd av styr & övervakningsprodukter för ett komplett och pålitligt värmekabelsystem.

Några typiska applikationer för värmekabelsystem för tankar och kärl inkluderar:

 • Frostskydd för låg- och mediumviskösa vätskor som vatten eller ammoniak.
 • Varmhållning för mediumviskösa vätskor som olja, biobränsle eller hartser.
 • Förebyggande av kristalisation som kaustiksoda
 • Förebyggande av kondens i flygaska i koniska nederdelar av silor eller cyklonfilter
 • Förvärmning av industriella reaktorer.
 • Speciella applikationer inkluderande uppvärmning av högviskösa vätskor och agitationsutrustning

Relaterade produkter

Inspired Solutions for a Changing World