Effektförbrukningskalkylator

KOMFORTVÄRME:

Kalkylator för beräkning av schablonmässig effektförbrukning med T2Golvvärmesystem
Installerad effekt för komfortvärme (när golvvärmen är installerad som komplement till befintligt värmesystem):
Nybyggnation - Mycket väl isolerat35 W/m2 - 60 W/m2
Renovering - Välisolerat60 W/m2 - 100 W/m2
Renovering - dåligt isolerat. Vår rekommendation är att tilläggsisolera golvet för att hålla nere golvvärmens energiförbrukning.>100 W/m2 - 150 W/m²
Värdena ovan är avsedda för golvvärme. Golvytan skall vara 20–27°C enligt Boverkets rekommendationer. Bestäm i samråd med fackman vilket effektbehov du har eller kontakta oss på
Använd kalkylatorn för att beräkna ungefärlig effektförbrukning för angivna förutsättningar. Ange utrymmets förusättningar:
 • ange aktuell elkostnad per kWh
 • ange total yta som ska värmas
 • ange de tidsintervall som du vill att golvvärmesystemet skall vara påslaget – under vardagarna respektive under helgen

   Klicka på "Beräkna" -knappen längst ner.
   Kalkylatorn visar då:
   • det totala antal timmar ditt T2Golvvärmesystem vara i drift.
   • en ungefärlig driftkostnad per dag för våra olika typer av T2Golvvärmesystem och förutsättningar

   Inspired Solutions for a Changing World