Kemi & Läkemedel

Chemical & pharmaceutical electric heat tracing system

Pentair Thermal Management levererar nyckelfärdig design, installation och produkter för varmhållning och brandklassade installationskabel som krävs av den kemiska processindustrin. Vår globala erfarenhet och produktlinjer gör att vi kan konstruera system som uppfyller de unika behoven hos de kemiska processanläggningarna var som helst i världen.

Typiska anläggningar inkluderar:

Varmhållning av processtemperatur
Frostskydd
Regler- och övervakningssystem
Brandklassad och brandsäker installationskabel
Läckagedetektering
Nödduschar

De viktigaste tillverkarna inkluderar:

Tracer
Raychem
Pyrotenax
Vitalink
TraceTek

Inspired Solutions for a Changing World