Mat & dryck

Food & Beverage heat trace systems

Pentair Thermal Management levererar nyckelfärdig design, installation och produkter för varmhållning och brandklassade installationskabel som krävs av livsmedelsindustrin. Vår globala erfarenhet och produktlinjer gör att vi kan konstruera system som uppfyller de unika behoven hos dessa anläggningar var som helst i världen.

Typiska anläggningar inkluderar:

Processtemperaturhållning
Frostskydd
Regler- och övervakningssystem
Brandklassad och Brandsäker installationskabel
Läckindikering
Nödduschar
Anläggningar
Specialanläggningar
Specialvärme

De viktigaste tillverkarna inkluderar:

Tracer
Raychem
Pyrotenax
Vitalink
TraceTek

Inspired Solutions for a Changing World