Marint

Offshore Leak Detection and heat tracing systems

Från Gulf kusten till Nordsjön och Bohaihavet och bortom det, Pentair Thermal Management för värmekabelsystem för dina offshore utrustningar och processer. Pentair Thermal Management levererar ett brett spektrum av produkter och service för att möta utmaningarna från offshore miljöer inkluderande värmekablar, regler- och övervakningssystem, brandklassad och branksäker installationskabel, temperaturmätning och läckindikering.

Typiska anläggningar inkluderar:

Varmhållning av processer
Frostskydd av rör
Vinteranpassning av instrument
Läckindikering
Brandklassad och Brandsäker installationskabel

De viktigaste tillverkarna inkluderar:

Raychem
Tracer
Pyrotenax
TraceTek

Inspired Solutions for a Changing World