Gruvdrift

Engineering design services for power industries

Pentair Thermal Management levererar ett komplett sortiment av värmekabellösningar till gruvindustrin. Vårt erfarna design och ingenjörsteam specialiserar sig på att skapa innovativa och optimerade lösningar som erbjuder frostskydd, varmhållning och säkerhet genom brandklassad och brandsäker installationskabel i utmanande gruvmiljöer.

Pentair Thermal Management är en fullservice leverantör. Vi väljer rätt värmekabel och matningsbehov med objektivt val av teknologi för gruvindustrin. Med en avancerad produktlinje klarar vi också deras behov av regler- och övervakningsanläggningar.

Applikationer inkluderar:

Varmhållning av processtemperaturer
Frostskydd
Vinteranpassning av instrument
Anläggningar
Specialanläggningar
Läckindikering
Brandklassad och Brandsäker installationskabel
Reglering och övervakning

De viktigaste tillverkarna inkluderar:

Tracer
Raychem
Pyrotenax

Inspired Solutions for a Changing World