Effekt

Engineering design services for power industries

Pentair Thermal Management erbjuder nyckelfärdig ingenjörs- och byggnadsservice för värmehantering, brandklassad och Fire Performance wiring, och läckagedetektorsystem över hela världen. Uppbackad av en portfölj av ledande industriprodukter erbjuder vi innovativa värmehanteringslösningar som uppfyller kraven från varje applikation inom olje- & gas raffinering och produktion av biobränsle. Specialprodukter finns för solvärme.

Anläggningar inkluderar:

Varmhållning av processtemperaturer
Frostskydd
Vinteranpassning av instrument
Läckindikering
Brandklassad och Brandsäker installationskabel
Reglering och övervakning
Anläggningar
Specialanläggningar
Specialvärme

De viktigaste tillverkarna inkluderar:

Raychem
Tracer
Pyrotenax
TraceTek
Capacisense

Inspired Solutions for a Changing World