Vatten

Advanced control systems for water industries

Från frostskydd av vattenledningar till varmhållning för kemiska injektionslinjer levererar Pentair Thermal Management specialiserade produkter och design för pålitliga och effektiva värmekabellösningar i reningsverk för vatten och avlopp i hela världen. Fråga oss om Pentair Thermal Management förisolerade värmekabelförsedda instrumentledningar.

Typiska applikationer inkluderar:

Frostskydd av rör
Varmhållning av processer

De viktigaste tillverkarna inkluderar:

Raychem
Pyrotenax
Tracer

Inspired Solutions for a Changing World