Visa produkter för:

Tillbehör

TTC Product Category Landing Item

Smarta golvvärmetillbehör för lägre energiförbrukning och snabbare installationer

Tillsammans med golvvärmekablar, golvvärmemattor, golvvärmetermostater, samt an-avslutningssatser och skarvsatser erbjuder vi flera smarta tillbehör som gör golvvärmeinstallationen enklare och snabbare samt gör golvvärmesystemen effektivare.


Alla Raychem tillbehör:
 • Är kompatibla med avsedda för T2 och Raychem golvvärmekablar och golvvärmemattor.
 • Är utformade och testade för att fungera under lång tid tillsammans med avsedd golvvärmeprodukt.
Garantier
 • T2Reflecta har tillsammans med alla Raychem och T2 golvvärmekablar och golvvärmemattor 20 års totalgaranti, om de förläggs och registreras av en Certified PRO-installatör. Annars 12 års garanti. Alla garantiförutsättningar finns här.
Fixing MaterialFörskruvningar, adaptrar & tätningarEtiketter
Tillbehör för läckagedetekteringSupport brackets & Insulation entry kits

Kablar & Givare

TraceTek invented the first radiation, cross linked, conductive polymer sensing cable over 25 years ago. We manufacture the most robust & reliable conductive sensing cables in the world for water, conductive fluids and hydrocarbons. In addition, we developed the industry’s first diesel leak detection point sensor to quickly sense and detect diesel fuel spills in less than 5 seconds.
Kablar & Givare

AN-AVSLUTNINGSSATSER OCH SKARVSATSER

TTC Product Category Landing Item

An-avslutnings- och skarvsatser för långvarig golvvärme

Det är viktigt att ha rätt anslutnings-, avslutnings- och skarvsatser för att golvvärmesystemen ska fungera på rätt sätt och under lång tid. Raychem an-, avslutnings- och skarvsatser är kompatibla med avsedda T2 och Raychem golvvärmekablar och golvvärmemattor.


Alla Raychem tillbehör:
 • Är utformade och testade för att fungera under lång tid tillsammans med avsedd golvvärmeprodukt.
 • Är CE-märkta och uppfyller gällande standarder för elsäkerhet.
 • Har tillsammans med alla Raychem och T2 golvvärmekablar och golvvärmemattor 20 års totalgaranti, om de förläggs och registreras av en Certified PRO-installatör. Annars 12 års garanti. Alla garantiförutsättningar finns här.

An-avslutningssatser och skarvsatser ska alltid installeras av behörig elinstallatör.

SkyddsslangsatserÄndavslutningssatserKopplingsdosor
Power Connection KitsSkarv- & T-förgreningssatser

TERMOSTATER

TTC Product Category Landing Item

Energieffektiva termostater

Det är viktigt att välja en energieffektiv termostat till sin golvvärme, för att hålla nere elförbrukningen och därmed undvika onödiga kostnader och onödig miljöbelastning.


Alla Raychem/T2 digitala golvvärmetermostater:
 • Har olika programval, för att ställas in så att golvvärmen verkar då aktuella rum nyttjas och annars vara frånslagen.
 • Är adaptiva, dvs beräknar själva när uppvärmning ska starta för att uppnå önskad temperatur vid önskad tidpunkt.
 • Ger ökad kontroll på fastighetens elförbrukning.
Vi har ett brett sortiment av energieffektiva golvvärmetermostater, för att leva upp till:
 • Slutanvändarnas olika behov, önskemål och förutsättningar.
 • Installatörernas installationskrav.
Alla våra golvvärmetermostater:
 • Är kompatibla med samtliga Raychem/T2 golvvärmekablar och golvvärmemattor.
 • Är utformade för att passa marknadens vanligaste förekommande strömställarsystem eller individuell placering i designutförande.

Vi erbjuder både digitala och analoga golvvärmetermostater.


Garanti
Alla Raychem/T2 golvvärmetermostater har 20 års totalgaranti, om de förläggs och registreras av en Certified PRO-installatör. Annars 12 års garanti. Alla garantiförutsättningar finns här.

Miljö, säkerhet och kvalitet
Alla våra golvvärmetermostater:
 • Är testade och uppfyller gällande europeisk produktstandard för elsäkerhet.
 • Är konstruerade med ingående komponenter av hög kvalitet, för lång livslängd.
Installation
Golvvärmetermostater ska alltid installeras av behörig elinstallatör. Golv- och byggmaterialleverantörens anvisningar för temperaturinställningar ska alltid följas. Gäller framför allt temperaturkänsliga övergolv (trä och linoleum).
LarmmodulerLarmpanelerStyrnings- & övervakningstillbehör
Elektronisk temperaturstyrningElektroniska termostaterMekaniska termostater
TemperaturgivareTimers

Specialtillverkade produkter

TTC Product Category Landing Item

Pentair Thermal Management erbjuder ett stort utbud av specialtillverkade produkter för industrimarknaden. Dessa produkter utvecklas under våra berömda märken, inkluderat Tracer och Raychem. Varje produkt är framtagen för att tillföra specialvärde till det mest komplicerade av värmekabelprojekt ned till det allra enklaste. Pentair Thermal Management kan förse dig med speciallösningar för alla dina behov

Skin-effect värmesystemTankvärmareTankisolerande system

GOLVVÄRMEKABLAR

TTC Product Category Landing Item

Golvvärmekablar för alla behov och förutsättningar

Vi erbjuder ett brett sortiment av Raychem/T2 golvvärmekablar för att matcha våra kunders olika behov och förutsättningar.


Alla Raychem/T2 golvvärmekablar:
 • Är utformade för att ge högre rumskomfort.
 • Kan användas vid renovering av befintliga golv ELLER vid nyproduktion.
 • Är enkla att installera.
 • Är gjorda för fri förläggning.
 • Är underhållsfria.
 • Fungerar i flera olika miljöer, exempelvis fastigheter, privatbostäder, kontor och industrier.
 • Installeras på alla typer av formstabila och isolerade undergolv.
 • Används i system med programmerbar och digital golvvärmetermostat, för optimal energieffektivitet.

Det finns två olika typer av värmekablar:
 • Självbegränsande: Känner av var värmebehov finns och anpassar effekten därefter. Självbegränsande kablar är energibesparande, samtidigt som de minskar risken för överhettning. Kan kapas i önskade längder.
 • Serieresistiva: Jämn värme i hela kabeln. Kan inte kapas utan köps i exakta längder med anpassad effekt.

Vilken typ av kabel som ska användas beror på vilken typ av rum och golv som installationen gäller. Se produktguide nedan.


Produktguide för golvvärmekablar och golvvärmemattor

RumstypÖvergolvProdukt för tunn förläggning i avjämningsmassaProdukt för förläggning i betong 30-50 mmProdukt för isolering
BadrumKlinker eller naturstenT2Blå-10, T2CeraPro eller T2RödT2Blå-20
BadrumLinoleumT2RödT2Röd (1)
HallKlinker eller naturstenT2Blå-10, T2CeraPro eller T2QuickNet-90T2Blå-20
HallTrä, laminat eller linoleumT2RödT2Röd (1)T2Röd med T2Reflecta
KökKlinker eller naturstenT2Blå-10, T2CeraPro eller T2QuickNet-90T2Blå-20
KökTrä, laminat eller linoleumT2RödT2Röd (1)T2Röd med T2Reflecta
VardagsrumTrä, laminat eller linoleumT2RödT2Röd (1)T2Röd med T2Reflecta
SovrumTrä, laminat eller linoleumT2RödT2Röd (1)T2Röd med T2Reflecta
UterumKlinker eller naturstenT2Blå-20 eller T2QuickNet-160T2Blå-20
Alla rumstyper i lågenergihusKlinker eller naturstenT2GreenT2Green
(1) Max 30 mm djup

Garanti
Alla Raychem/T2 golvvärmekablar har 20 års totalgaranti, om de förläggs och registreras av en Certified PRO- installatör. Annars 12 års garanti. Alla garantiförutsättningar finns här.

Miljö, säkerhet och kvalitet
Alla våra golvvärmekablar:
 • Är PVC-fria.
 • Har försumbara magnetiska och elektriska fält.
 • Är testade och uppfyller gällande europeisk produktstandard för elsäkerhet.
 • Är konstruerade med material av hög kvalitet, för lång livslängd.
 • Avger inga elektriska fält och endast försumbara elektromagnetiska fält, tack vare dess konstruktion.

Elektriska golvvärmekablar ska alltid förläggas av behörig elinstallatör.

Golv- och byggmaterialleverantörens anvisningar ska alltid följas.

Konstant effekt parallell kretsVärmekablarVärmeband
Parallell effektbegränsandeSelf-regulatingSeries Mineral Insulated
Series Polymer Insulated

GOLVVÄRMEMATTOR

TTC Product Category Landing Item

Golvvärmemattor på självhäftande nät

Vi levererar Raychem/T2 golvvärmemattor, som är gjorda av en serieresistiv värmekabel fixerad på ett självhäftande nät av glasfiber.


Alla Raychem/T2 golvvärmemattor:
 • Kan användas vid renovering av befintliga golv ELLER vid nyproduktion.
 • Är enkla att installera tack vare sitt självhäftande nät.
 • Är underhållsfria.
 • Fungerar i flera olika miljöer, exempelvis fastigheter, privatbostäder, kontor och industrier.
 • Installeras på alla typer av formstabila och isolerade undergolv.
 • Ska används i system med programmerbar och digital golvvärmetermostat, för optimal energieffektivitet.

Produktguide för golvvärmemattor och golvvärmekablar

RumstypÖvergolvProdukt för tunn förläggning i avjämningsmassaProdukt för förläggning i betong 30-50 mmProdukt för isolering
BadrumKlinker eller naturstenT2Blå-10, T2CeraPro eller T2RödT2Blå-20
BadrumLinoleumT2RödT2Röd (1)
HallKlinker eller naturstenT2Blå-10, T2CeraPro eller T2QuickNet-90T2Blå-20
HallTrä, laminat eller linoleumT2RödT2Röd (1)T2Röd med T2Reflecta
KökKlinker eller naturstenT2Blå-10, T2CeraPro eller T2QuickNet-90T2Blå-20
KökTrä, laminat eller linoleumT2RödT2Röd (1)T2Röd med T2Reflecta
VardagsrumTrä, laminat eller linoleumT2RödT2Röd (1)T2Röd med T2Reflecta
SovrumTrä, laminat eller linoleumT2RödT2Röd (1)T2Röd med T2Reflecta
UterumKlinker eller naturstenT2Blå-20 eller T2QuickNet-160T2Blå-20
Alla rumstyper i lågenergihusKlinker eller naturstenT2GreenT2Green
(1) Max 30 mm djup

Garanti
Alla Raychem/T2 golvvärmemattor har 20 års totalgaranti, om de förläggs och registreras av en Certified PRO-installatör. Annars 12 års garanti. Alla garantiförutsättningar finns här.

Miljö, säkerhet och kvalitet
Alla våra golvvärmemattor:
 • Är PVC-fria.
 • Har försumbara magnetiska och elektriska fält.
 • Är testade och uppfyller gällande europeisk produktstandard för elsäkerhet.
 • Är konstruerade med material av hög kvalitet, för lång livslängd.

Elektriska golvvärmemattor ska alltid förläggas av behörig elinstallatör.

Golv- och byggmaterialleverantörens anvisningar ska alltid följas.

GolvvärmemattaSnösmältningsmatta

Läkagekännande kablar

TTC Product Category Landing Item

TraceTek leak sensor cables detect and locate leaks along their entire length. Our radiation cross-link, conductive polymer technologies and fluoropolymer constructions make the TraceTek leak sensing cables mechanically strong and resistant to corrosion and abrasion. Some of the oldest TraceTek water detection cables have been in continuous service for more than 25 years. Cables are available that detect water, strong acids, aqueous chemicals and various petrochemicals.

Läkagekännande kablar

Läkagekännandessystem

TTC Product Category Landing Item

Våra ledande teknologier polymer och fluoropolymerkonstruksjoner med strålning tvärbindning gör sensorkabelTraceTek mekaniskt stark och motståndskraftig mot korrosion och slitage . TraceTek läcka sensorkablarupptäcker och lokaliserar läckor längs hela längden av kabeln . Våra tekniker och fluoropolymerkonstruksjoner med strålning tvärbindning ledande polymer inte läcker sensorkabeln TraceTek mekaniskt stark och motståndskraftig mot korrosion och slitage . Några av de äldsta kablar TraceTek vattendetekteringshar varit i kontinuerlig drift i mer än 25 år . Det finns kablar som detekterar vatten , starka syror , vatten kemikalier och olika petrokemiska produkter.

Läkagekännandessystem

Övervakningssystem

TraceTek offers a range of monitoring & alarm options from simple local level sensors interface modules to scalable, networkable system level controls for up to 250 leak detection circuits. Providing fast & accurate leak location information to assist you with managing your facility and reducing risk.
Övervakningssystem

Verktyg

TTC Product Category Landing Item

Pentair Thermal Management erbjuder ett stort utbud av verktyg tillverkade för att vara till hjälp både vid installation av värmekablar och brandskydds- och brandklassade kabelsystem, såväl som för olika läcksökningsapplikationer

Handverktyg för att lokalisera kabelfelVerktyg för läckagedetektionInstallationsverktyg

Verktyg

We offer a variety of leak detection tools to ease the installation and testing of our TraceTek Systems.
Verktyg

Ledningar & Tillbehör

TraceTek offers a variety of wiring accessories for easily connecting your sensors to controllers with a plug-n-play approach of modular connectors and jumper cables. Unique installation accessories for mounting cable & point sensors on floors, overhead pipe, under equipment, inside of tanks or floats for sumps.
Ledningar & Tillbehör

Brandklassade- & specialkablar

TTC Product Category Landing Item

Pentair Thermal Management brandklassade specialprestandakabel är framtagen för att förse industri- och kontorsmiljöer med alla de fördelar som finns i mineralisolerad teknik. Användningsområden kan vara brandklassade applikationer som brandlarm, nödbelysning och livsviktig industriutrustning såväl som låg EMI, service och ombyggnad av matning, OEM, försegling och rostskyddsapplikationer.

Mineralisolerade
Inspired Solutions for a Changing World