Ändavslutningssatser

Ändavslutningssatser för avslutning av värmekabeln i explosionsfarliga och icke-Ex-farliga miljöer. Lösningar med inbyggd belysning finns tillgängliga.

Inspired Solutions for a Changing World