Styrning & övervakningssystem

Energieffektiva termostater

Det är viktigt att välja en energieffektiv termostat till sin golvvärme, för att hålla nere elförbrukningen och därmed undvika onödiga kostnader och onödig miljöbelastning.


Alla Raychem/T2 digitala golvvärmetermostater:
  • Har olika programval, för att ställas in så att golvvärmen verkar då aktuella rum nyttjas och annars vara frånslagen.
  • Är adaptiva, dvs beräknar själva när uppvärmning ska starta för att uppnå önskad temperatur vid önskad tidpunkt.
  • Ger ökad kontroll på fastighetens elförbrukning.
Vi har ett brett sortiment av energieffektiva golvvärmetermostater, för att leva upp till:
  • Slutanvändarnas olika behov, önskemål och förutsättningar.
  • Installatörernas installationskrav.
Alla våra golvvärmetermostater:
  • Är kompatibla med samtliga Raychem/T2 golvvärmekablar och golvvärmemattor.
  • Är utformade för att passa marknadens vanligaste förekommande strömställarsystem eller individuell placering i designutförande.

Vi erbjuder både digitala och analoga golvvärmetermostater.


Garanti
Alla Raychem/T2 golvvärmetermostater har 20 års totalgaranti, om de förläggs och registreras av en Certified PRO-installatör. Annars 12 års garanti. Alla garantiförutsättningar finns här.

Miljö, säkerhet och kvalitet
Alla våra golvvärmetermostater:
  • Är testade och uppfyller gällande europeisk produktstandard för elsäkerhet.
  • Är konstruerade med ingående komponenter av hög kvalitet, för lång livslängd.
Installation
Golvvärmetermostater ska alltid installeras av behörig elinstallatör. Golv- och byggmaterialleverantörens anvisningar för temperaturinställningar ska alltid följas. Gäller framför allt temperaturkänsliga övergolv (trä och linoleum).

Visa mer
Inspired Solutions for a Changing World