Mekaniska termostater

Det finns mekaniska termostater för applikationer som sträcker sig allt ifrån frostskydd med fast temperatur i icke-explosionsfarlig miljö till tvåpolig anläggningsavkänning i explosionsfarlig miljö.

Inspired Solutions for a Changing World