Värmeband

Värmekablar och värmeband är en av de mest mångsidiga produktområdena inom Isopad. De är tillgängliga i ett sortiment av olika teknologier: från självbegränsande till konstant effekt med isolationsmaterial från silikon till glasfiber till mineralisolering. Isopads produktsortiment är bredast på marknaden. Isopad erbjuder en mängd olika värmekablar och värmeband för att ge snabb och effektiv kontaktvärme. De passar för en mängd olika applikationer, allt från enkelt frost- eller kondensskydd till processvärme som kräver upp till 1000 °C. Värmeband är den perfekta lösningen när det finns lite utrymme. Hög temperatur kan uppnås snabbt och bibehållas på bl a pipelines, containrar och andra oregelbundna former. Dessutom finns fabriksterminerade värmeband i ett brett sortiment av standardlängder som är att installera. De kräver ingen särskild förkunskap eller specialanpassade verktyg.

  • no related productsInga relaterade produkter
Visa mer
Inspired Solutions for a Changing World