Parallel Power Limiting

Raychem parallellresistiva effektbegränsande värmekablar används för frostskydd av rörledningar, processtemperaturreglering och tankvärme där det ställs krav på hög uteffekt och/eller hög temperaturtålighet.

Effektbegränsande värmekablar kan användas för temperaturreglering i spänningar upp till 480 V.

Raychem effektbegränsande värmekablar är en säker, enkel och tillförlitlig lösning för industrianläggningar, kommersiella fastigheter och infrastrukturprojekt.

Produktfördelar
  • Enkla att använda, kan kapas i önskad längd på plats
  • Ger hög uteffekt vid höga temperaturer
  • Säkra att använda, kan överlappas en gång utan risk för överhettning
  • En ekonomisk lösning som minskar antalet kretsar, finns för spänningar upp till 480 V

Pentair Thermal Management erbjuder 10 års förlängd garanti på Raychem värmekabelprodukter

Inspired Solutions for a Changing World