Test, dokumentering & driftstart

Intrimningen av ett värmekabelsystem utförs för att kontrollera systemets korrekta installation och funktion innan det överlämnas till slutanvändaren. Pentair har utvecklat ett testsystem och en intrimningsprocedur som styrs av en inspektion och testplan (ITP), vilken ger total insyn i de testade kretsarnas kondition.

När Pentair Thermal Management startar upp ett system så verifieras att:
  • alla värmekabelkretsar är testade och klara för drift.
  • alla isoleringsarbeten är kontrollerade (visuellt och med infraröd teknik) och signerade.
  • alla behövliga testprotokoll för automatikskåp och de individuella värmekabelkretsarna är noggrant ifyllda och överlämnade till slutanvändaren.
  • alla As-built är registrerade

Inspired Solutions for a Changing World