Front End Laddning & Optimering

A Front End Engineering Design Services project life cycle graph - Pentair Thermal Management.

När kunden blir partner med Pentair Thermal Management tidigt - medan projekt fortfarande är i förstudie / FEED planeringsfasen - får de fördelen av vår design och optimeringsexpertis för sitt värmekabelsystem. Optimeringsprogrammen integrerar designteknik och bevisade strategier baserade på vår omfattande erfarenhet med att installera värmekabelsystem som hjälper våra kunder att sänka Total installerad kostnad (TIC) och/eller sänka den Totala driftkostnaden (TOC) för sina projekt.

Genom att arbeta tillsammans med kunden kan Pentair Thermal Management ge följande fördelar i FEED stadiet av ett projekt

  1. Gå igenom projektets primära värmekabelsystem och relaterade specifikationer (t.ex. isolering, elektricitet, rördragning etc.)
  2. Formulera ett preliminärt projektspecifikt mål för värmekabelsystemet
  3. Val av lämpliga projektspecifika optimeringsstrategier
  4. Utveckla en kostnadsanalys som visar den icke optimerade designens baslinje mot den optimerade designens
  5. Uppskatta budgeterat värmekabelsystems kapitalkostnader och driftkostnader
  6. Skapa preliminära beräkningar på effektbelastningar och matningar.

Följande illustration visar hur implementeringen av kostnadsreduktionstrategier / -teknologier är mest förmånliga för ett projekt vid projektets definition eller FEED stadium - före de normala detaljerade design och inköpsfaserna. Medan tiden löper längs en projekt tidslinje, reduceras den nödvändiga design flexibiliteten för att implementera bra kostnadsreducerande åtgärder.


Inspired Solutions for a Changing World