Projektledning

All slags service bör genomföras med utnyttjande av projekthanteringsprocedurer. Det gäller projekt av alla storlekar såväl som underhållsservice, revisioner och akuta problem. De kritiska faktorerna för projektstyrning är kostnad, tid, resurs, informationsflöde och kvalitet: om dessa styrs noga minimeras riskerna.

Alla Pentair Thermal Management’s servicecentra inom Europa följer samma proceduruppsättning och utnyttjar identiska system. Det gör att företaget kan leverera den efterfrågade servicen effektivt, medan kraven uppfylls (och ofta överträffas) i relation till tid, kvalitet och budget.

Följande system och procedurer har satts in för att styra de viktigaste faktorerna:

Säkerhetshantering

Implementeringen av en säkerhetskultur och ett kraftfullt Säkerhetshanteringssystem (SMS) som är ackrediterat av säkerhetsspecialister som SCC, VCA, OHSAS 18001 och ROSPA har bidragit till en felfri säkerhetsloggbok för Pentair Thermal Management.

Kvalitetssäkringskontroll (QA/QC)

Pentair Thermal Management har utvecklat och implementerat ett Kvalitetshanteringssystem i överensstämmelse med ISO 9001:2000. QA/QC programmet garanterar att hög kvalitet införlivas i alla Pentair Thermal Management's levererade produkter, service och system i kombination med vårt mål att nå den lägsta ägandekostnaden för kunden.

Projektstyrning

Projektstyrning är ryggraden i varje framgångsrikt projekt. Denna styrning håller ett projekt på tidplanen och inom budgeten. Projektstyrning inkluderar kostnadskontroll, tidsplan, dockumentations- och informationsstyrning. De är alla oumbärliga för effektiv projektstyrning.

Organisation

Över hela Europa finns lokala projektkontor med projektstyrnings- och projektkonstruktionskapaciteter som snabbt kan svara på projektbehov (t.ex. anbudsförklaringar, tekniska diskussioner, tidplanmöten etc.) och förstå den lokala kulturen, språket, specifikationer och affärsbehov.

Inspired Solutions for a Changing World