Supply Chain Management

Leverantörsstyrningen som erbjuds av Pentair Thermal Management inkluderar planering och hantering av alla aktiviteter som ingår i källsökning, upphandling, konvertering och logistik hantering. Dessa aktiviteter sker alla under erfarna ledare.

Genom att använda konceptet inköpsledare är Pentair Thermal Management' professionella inköpare ansvariga för kund och/eller projektspecifika inköp. Logistikstyrningen för projekt är koordinerad med den totala projektstyrningen för att garantera att den är synkroniserad med projektets behov och tidplan.

Som resultat är all rörelse och lager av behövda produkter, pågående arbeten, pågående arbetens inventarier och leveranser från ursprungspunkten till leveranspunkten kontrollerade och ett maximalt kundvärde har uppnåtts genom strategisk anskaffning genom att se till total anskaffningskostnad för kunden.

 

Distribution centra

Pentair Thermal Management standardprodukter levereras från två huvuddistributionscentra, i Californien, USA och i Leuven, Belgien. All logistik sker med avancerade planeringsmetoder.

Inspired Solutions for a Changing World