Garanti

Certified PRO-installatörer kan erbjuda sina kunder en förlängd garanti enligt nedan:

Certified PRO för T2Golvvärme

Warranty - FH visual

Som Certified PRO-installatörer utökar du ditt erbjudande till dina med 20 års totalgaranti på T2Golvvärme.


Totalgaranti
Om ett produktfel på värmekabeln eller värmemattan uppstår under garantitiden reparerar vi eller byter ut produkten och återställer golvet till likvärdig standard – utan kostnad. I garantin ingår även felsökning.

Produktgaranti
På golvvärmetermostater lämnar vi 20 års produktgaranti. Om ett produktfel på termostaten uppstår under garantitiden tillhandahåller vi en ny produkt (installation ingår inte).

Elinstallatörer, som inte är certifierade, kan erbjuda 12 års totalgaranti. 


Fullständiga garantivillkor

  

Certified PRO för frostskydd av hängrännor och stuprör

Certifierade PRO-installatörer kan erbjuda sina kunder 12 års produktgaranti på värmekabel och installationstillbehör samt 6 års produktgaranti på kontroll- och styrutrustning.

Produktgaranti
Om ett produktfel inträffar under garantiperioden kommer vi att antingen reparera produkten, tillhandahålla kunden en ny produkt alternativt ersätta kunden för den felaktiga produkten (installation ingår inte), i enlighet med garantivillkoren.

För att erhålla 12 års produktgaranti ska installationen, tillsammans med ditt Certified PRO-nummer, registreras på vår hemsida senast 30 dagar efter avslutad installation. 

Elinstallatörer, som inte är certifierade, kan erbjuda 10 års produktgaranti. 

Warranty - Gutters

Registrera installationen för att ta del av den förlängda garantin

För att kunna erbjuda våra förlängda garantier måste installationen vara utförd av en Certified PRO-installatör och registreras på vår hemsida. Du kan registrera din installation här.


Inspired Solutions for a Changing World